2B Connect - Meer biodiversiteit op bedrijventerreinen

Metallo is één van de partners die de komende drie jaar in de grensstreek België-Nederland werken aan meer biodiversiteit op bedrijventerreinen. Steeds meer bedrijven willen hun terreinen natuurgericht inrichten en beheren. De groene infrastructuur die zo ontstaat speelt een belangrijke rol als grensoverschrijdende natuurverbinding. Bovendien zorgt beplanting van onder meer bomen en struiken voor betere luchtzuivering, minder geluidsoverlast en een aangename omgeving voor buitenactiviteiten.

Vaak ontbreekt bij bedrijven echter de nodige kennis en ondersteuning om meer
natuurgericht te werken. Van januari 2016 tot december 2018 helpt 2B Connect minstens
70 bedrijven hun terrein groener in te richten. Via een opleiding reikt 2B Connect
instrumenten aan, zoals een biodiversiteitsscan, die bedrijven helpen biodiversiteit in te
passen in de bedrijfsvoering. Het project ontwikkelt ook een rekenapplicatie die bedrijven
toont waarom investeren in groene infrastructuur loont. In Vlaanderen en Nederland
lopen al verschillende projecten om bedrijventerreinen biodiverser in te richten. Dit
Europese project vormt daarop een zeer belangrijke aanvulling.

2B Connect ontvangt via Interreg Vlaanderen-Nederland 3.012.583 euro om de komende
drie jaar bedrijven en biodiversiteit dichter bij elkaar te brengen. Interreg Vlaanderen-
Nederland is een Europees fonds voor regionale ontwikkeling in het grensgebied België-
Nederland.